Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Verksamhet

   Broby Spår bygger och underhåller järnvägar och spåranläggningar i Stockholm och Mellansverige. Vårt arbete syftar till att skapa en bättre vardag för människor och företag. Vi åtar oss både separata spårarbeten och BEST-projekt (Bana, El, Signal och Tele) i olika former av entreprenader. Vi utför också projektledning och byggledning.

   Vi har spetskompetens som omfattar bland annat ledning av projekt, underhåll och nybyggnation av spår- och växelbyggnation och spårsvetsning samt spårbesiktningar. Våra medarbetare är säkerhetsutbildade för att svara upp mot krav enligt Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL) samt Transportstyrelsens föreskrifter för arbete i trafikerat spår.

   Vi vill vara ett föredöme i branschen genom att alltid hålla hög kvalitet. Vår ledstjärna är långsiktighet. Vi är mycket måna om våra goda och långsiktiga relationer till våra uppdragsgivare. 

   Om oss
   • Grundades år 2001.
   • Är sedan 2007 ett bolag inom .
   • Cirka 20 medarbetare.
   • Total nettoomsättning 2020: 205 136 tkr.
   Kunder

   Offentliga och privata kunder som Stockholms Lokaltrafik, Stockholm Hamnar, kommuner, Jernhusen samt Frijo, Veidekke, NCC, Comsa och Skanska.

   Vårt erbjudande

   Bana

   BEST

   Bana, El, Signal och Tele.

   Samverkans-entreprenad

   Utförande-entreprenad