Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   2020.06.24

   2020.06.24

   Om projektet

   Period: Projektet skall utföras under juni – december 2020.

   Värde: 87 Mkr.

   Entreprenadform: Broby Spår är Generalentreprenör och utför Bana, Kanalisation, Spårnära bullerskärmar, Elkraft samt Tele i egen regi. Vi har hjälp av UE på Signal och Kontaktledning.

   Vallentuna-Lindholmen

   Vi är stolta över att få uppdraget att vara med i den fortsatta ombyggnationen av Roslagsbanan nu senast på sträckan Vallentuna–Lindholmen.

   Broby har erhållit en BEST-entreprenad längs med Vallentuna-Lindholmen åt Storstockholms Lokaltrafik. Entreprenaden är en del av Program Roslagsbanans utbyggnad (RBU) och omfattar en ombyggnad av Roslagsbanan för att dels öka systemets robusthet samt säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen. Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen samt att det i Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån. Arbetsområdet sträcker sig från Bällsta till Lindholmen och utgör en total sträcka om cirka 7 kilometer Signal- och El ska på denna sträcka dra över 100 000 meter kabel.

   Om projektet

   Period: Projektet skall utföras under juni – december 2020.

   Värde: 87 Mkr.

   Entreprenadform: Broby Spår är Generalentreprenör och utför Bana, Kanalisation, Spårnära bullerskärmar, Elkraft samt Tele i egen regi. Vi har hjälp av UE på Signal och Kontaktledning.

   Fler Referensprojekt