Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   2020.06.24

   2020.06.24

   Om projektet

   Period: Projektet skall utföras under juni – december 2020.

   Värde: 87 Mkr.

   Entreprenadform: Broby Spår är Generalentreprenör och utför Bana, Kanalisation, Spårnära bullerskärmar, Elkraft samt Tele i egen regi. Vi har hjälp av UE på Signal och Kontaktledning.

   Vallentuna-Lindholmen

   Vi är stolta över att få uppdraget att vara med i den fortsatta ombyggnationen av Roslagsbanan nu senast på sträckan Vallentuna–Lindholmen.

   Broby har erhållit en BEST-entreprenad längs med Vallentuna-Lindholmen åt Storstockholms Lokaltrafik. Entreprenaden är en del av Program Roslagsbanans utbyggnad (RBU) och omfattar en ombyggnad av Roslagsbanan för att dels öka systemets robusthet samt säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen. Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen samt att det i Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån. Arbetsområdet sträcker sig från Bällsta till Lindholmen och utgör en total sträcka om cirka 7 kilometer Signal- och El ska på denna sträcka dra över 100 000 meter kabel.

   Om projektet

   Period: Projektet skall utföras under juni – december 2020.

   Värde: 87 Mkr.

   Entreprenadform: Broby Spår är Generalentreprenör och utför Bana, Kanalisation, Spårnära bullerskärmar, Elkraft samt Tele i egen regi. Vi har hjälp av UE på Signal och Kontaktledning.

   Fler Referensprojekt